"Meritum"
tekst: Natalia Maliszewska
muzyka: Precedens


Prawdziwy bez relacji z prawdą
Powiązany z samym sobą
Pozwoliłeś na rozbicie siebie
Życie uczyniłeś agonią

Ugruntowana istota głębi
Przepełnia twą świadomość
Nieunikniony proces kruchości
Doprowadza cię o mdłości

Nieporuszona w twym działaniu
Trwała konsekwencja
Niedostępna dla ogółu
Twoja to granica

Granica, którą będziesz przekraczał
Idąc dalej w głąb siebie
Niepostrzeżenie możliwe, że
Odnajdziesz sens w bezsensie

Idea bytowania
Tak żyć pozwala

Bez żadnego odniesienia
Decyzje podejmujesz
Grunt pod nogami nadal tracisz
Przebranie swe zdejmujesz

Wszelkie więzi utracone
Poplątane życie
Relacji nowych już nie złapiesz
W swoim marnym bycie

Idea bytowania
Tak żyć pozwala