"Reakcja"
tekst: Natalia Maliszewska
muzyka: Precedens


Reakcja na życie
Na świat, na ludzi
Kontratak w walce z otoczeniem
Niezdolny do utrzymania
Realnych relacji
Wtapiając się w martwe cienie

Urojone myśli zastępują realia
Ucieczka od rzeczywistości
Odwrócenie się od świata
Dezadaptacja
Wycofane plany
Zamknięty w sobie
W tym zmąconym stanie

Naiwność istnienia
Bez pełnej świadomości
Nie wiesz kim jesteś w pogrzebie bytności
Czy będzie realnym
Reaktywacja
Wznowione działanie, wznowiona akcja

Racja bytu ciągle trwa...